Disclaimer

U mag aan anderen vertellen dat Beachvolley Zoutelande een leuke, mooie en informatieve website heeft. U mag ook anderen tippen door aan te geven dat Beachvolley Zoutelande jaarlijks een mooi, gezellig en goed toernooi in Zoutelande organiseert. Voor www.beachvolley-zoutelande.nl geldt deze disclaimer, die voor u als gebruiker van deze webpagina bij deze van toepassing is.

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site (www.beachvolley-zoutelande.nl), betekent dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. De inhoud van deze disclaimer kan ten alle tijden door Beachvolley Zoutelande worden veranderd.

Informatie op deze website
Beachvolley Zoutelande heeft haar uiterste best gedaan om de informatie op deze website zorgvuldig en actueel weer te geven. Desondanks kan Beachvolley Zoutelande niet aansprakelijk gesteld worden voor schade o.i.d. die voortvloeit uit onjuiste en/of onvolledige informatie op deze site.

Virussen
Beachvolley Zoutelande aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortvloeit uit webpagina’s en daaraan gekoppelde bestanden, ongeacht of deze webpagina’s bewust of onbewust aan de website van www.beachvolley-zoutelande.nl zijn gelinkt. Beachvolley Zoutelande kan er niet voor instaan dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. U wordt als gebruiker van deze website er op gewezen correct met deze website om te gaan, alsmede niets via deze website te verzenden waar Beachvolley Zoutelande of anderen schade van kunnen ondervinden.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks van andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Beachvolley Zoutelande aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright 2007-2018
Op deze website rust copyright. Dit betreft de lay-out, het logo en alle foto’s. Het copyright is in handen van Beachvolley Zoutelande. Wilt u één van de genoemde elementen gebruiken, dan dient u hiervoor eerst toestemming te vragen aan Beachvolley Zoutelande.